Om oss

Bilderna från Kungliga Operans produktioner har tagits av Operans tidigare fotograf Enar Merkel Rydberg och publiceras med hans tillstånd.

  •  

Birgit Nordin Arvidson

är född 22/2 1934 i Sangis, Nederkalix, Norrbottens län.

Dotter till fabrikör Gustav Nordin och Anna, född Johansson.

 

Studentexamen 1953, studier vid Stockholms Högskola 1953-54, Kungliga Musikhögskolan 1956-58, engagerad vid Kungliga Teatern (nuv. Kungl. Operan), Stockholm 1958-86 (sopran), sångpedagogisk verksamhet sedan 1986, även regiuppdrag.

Sångstudier för Britta von Vegesack (Stockholm), Lina Pagliughi (Milano, Italien) och Clemens Kaiser-Breme (Essen, Tyskland).

Debutroll:Pagen Otto (Oscar) i Maskeradbalen av G. Verdi i Göran Genteles regi, 21 oktober 1958.

 

Erhållit Christine Nilsson-stipendiet (2 ggr.), stipendier ur Jussi Björlings minnesfond 1971 och Einar Larssons stipendiefond 1992, samt Gustaf VI Adolfs kungastipendium, Norrbottens Landstings stipendium samt Drottningholmsteaterns vänners stipendium ( ur Prins Wilhelms 80-årsfond) 1975 och hederstecken 1977.

Utnämnd till hovsångerska 1973.

Riddare I klassen av Norska Sankt Olavs Orden 1975, Hedersledamot Norrlands nation Uppsala 1977, Norrlandsförbundets Olof Högbergplakett 1980.

Styrelseledamot i Statens Kulturråd 1979-83.

 

Jerker Arvidson

 Föddes 13/11 1939 i Gnarp, Gävleborgs län. 

 Avled 21/2 2007 i Stjärnhov, Södermanlands län

 Son till redaktör Bengt Arvidson och Maja, född Eliasson.

 

Studier vid Kungliga Musikhögskolan 1966-70, engagerad vid Den Norske Opera, Oslo 1970-71, Kungliga Teatern (nuv. Kungl. Operan), Stockholm 1971-93 (basbaryton). Efter pensionering verkat som free-lanceartist.
Senaste framträdandet på Kungl. Operan, Stockholm 2001.

 

Sångstudier för Bertil Düring, Arne Sunnegårdh (båda Stockholm) och Clemens Kaiser-Breme (Essen, Tyskland).

 Kurser i romansinterpretation för Gerald Moore (London) och Erik Werba (Wien). Lektioner i scenisk framställning för regissör Bernhard Krook (Stockholm) 1968-70.

 

Första solistframträdandet överhuvudtaget: Söndagsskolan i Betaniakyrkan, Linköping 1946.

 

Sjungit, främst i kyrkor, från 1959. Medlem i Kammarkören (Eric Ericson) 1961-67. Vikarie i Radiokören 1961-68.

Första större professionella solistframträdandet: Kristus-partiet i Bachs Matteuspassion, Engelbrektskyrkan, Stockholm 1966.

Scenisk debut: Colas i Bastien och Bastienne av W.A. Mozart, Sollidenscenen,Skansen, sommaren 1970. Debut på "tittskåpsscen" Tracollo i Charlatanen (Livietta et Tracollo) av G.B. Pergolesi, Drottningholms Slottsteater, 7 juli 1970. Debutroll vid Den Norske Opera, Oslo, Monterone i Rigoletto av G. Verdi, 27 augusti 1970. Debutroll vid Kungliga Teatern, Stockholm, Greve Luna i Trubaduren av G. Verdi, 24 mars 1972.

 

Erhållit Christine Nilsson-stipendiet (4 ggr.), stipendier ur Jussi Björlings minnesfond 1976 och Set Svanholms minnesfond 1989. Erhållit Teaterorden TSO:s stipendium, Stipendium ur Björnska fonden, Statens Konstnärsstipendium (2 ggr.) samt Drottningholmsteaterns vänners stipendium (ur Henrik Nordmarks fond) 1981 och hederstecken 1991. Kungliga                Musikaliska Akademiens jetong 1970.

Utnämnd till hovsångare 1992.

 

Ordförande, vice ordförande och kassör i olika omgångar 1983-91 i Operans Solistklubb samt personalrepresentant (suppleant) i Operastyrelsen.
Sekreterare i Stiftelsen Kungl. Teaterns Solister 2004-2007 (till sin död)